ข่าวใหม่อัพเดท » รองผู้ว่าฯ นครพนม นำทีมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม

รองผู้ว่าฯ นครพนม นำทีมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม

1 กันยายน 2020
0

รองผู้ว่าฯ นครพนม นำทีมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงน้อย หมู่ที่ 12 ต.สามผง อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสมชาย ชำนิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, พร้อมด้วยนายเดชา พลเกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม, นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา ประธานกาชาดอำเภอศรีสงคราม คณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม, คณะเหล่ากาชาดอำเภอศรีสงคราม, หัวหน้าส่วนราชการ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม, ผู้บริหารท้องถิ่น, เทศบาลตำบลสามผ,ง ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลสามผง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายรักษาความสงบ

ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพให้ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ฝนตกลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนราษฎร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 สค.63 ที่ผ่านมาที่บ้านดงน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำนวน 10 หลังคาเรือน

 1. นางเจียง ฝ่ายทะแสง บ้านเลขที่ 127 ม.5 ต.สามผง
 2. นางพัชรินทร์ อินทรักษ์ บ้านเลขที่ 2/2 ม.5 ต.สามผง
 3. นายเฉลียว อินทรักษ์ บ้านเลขที่ 113 ม.5 ต.สามผง
 4. นายเมธี ผงจำปา บ้านเลขที่ 1/1 ม.5 ต.สามผง
 5. นางไพจิตย์ พลเยี่ยม บ้านเลขที่ 143 ม.5 ต.สามผง
 6. นายพัทยา โถนารัตน์ บ้านเลขที่ 3/1 ม.12 ต.สามผง
 7. นางบุญทัน สำราญสุข บ้านเลขที่ 158 ม.12 ต.สามผง
 8. นางจันทร์หอม ผงจำปา บ้านเลขที่ 120 ม.16 ต.สามผง
 9. นายพิมพา อินทรักษ์ บ้านทเลขที่ 177 ม.16 ต.สามผง
 10. นายปิยวัฒน์ อินทรักษ์ บ้านเลขที่ 36/1 ม.16 ต.สามผง

เบื้องต้น นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นำสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบถุงยังชีพให้ราษฎรที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ที่บ้านดงน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนคร พนม จำนวน 3 หลังดังนี้

 1. บ้านเลขที่ 3/1 ม.12 ต.สามผง ชื่อ นายพัทยา โถนารัตน์
 2. บ้านเลขที่ 127 ม.5 ต.สามผง ชื่อ นางเจียง ฝ่ายทะแสง
 3. บ้านเลขที่ 2/2 ม.5 ต.สามผง ชื่อ นางกี อินทรักษ์

โดยได้รับสนับสนุนความช่วยเหลือจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม เทศบาลตำบลสามผง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ นำกำลังร่วมกันดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายสมชาย ชำนิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบเงินส่วนตัวจำนวน 1,000 บาท สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของลูกสาวที่ตนได้พักพิงอาศัยอยู่


เทพพนม รายงาน

error: Content is protected !!