ข่าวใหม่อัพเดท » ประชาชนชาวสัตหีบร่วมหล่อเทียนพรรษา รับเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2562

ประชาชนชาวสัตหีบร่วมหล่อเทียนพรรษา รับเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2562

12 กรกฎาคม 2019
0

      เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้ 11 ก.ค.62 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียน และฉลองเทียนพรรษา ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งมีพระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ พร้อมด้วยนายไชยเทพ บุญเลิศ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ ผู้แทนจากศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอสัตหีบ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เดินทางเข้าร่วมในพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา
      นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า สำหรับการจัดงานพิธีหล่อเทียน และฉลองเทียนพรรษา ของอำเภอสัตหีบ ได้รับความร่วมมือระหว่างสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสัตหีบ สถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เผยแพร่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ที่สำคัญยังเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนในอำเภอสัตหีบ
      ซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ ยังมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมและปฎิบัติตนบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้กับสังคม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี ภายใต้โครงการ คนดีมีน้ำใจในอำเภอสัตหีบ ประจำปี 2562 ทั้งประชาชนและนักเรียนเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนและวงศ์ตระกูลอีกด้วย ซึ่งในวันพรุ่งนี้ ในเวลา08.00 น.วันที่ 12 ก.ค.62 จะมีพิธีแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ไปโดยรอบเมืองสัตหีบอีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

error: Content is protected !!