ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมวางพวงมาลารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมวางพวงมาลารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

12 กรกฎาคม 2019
0

      วันนี้ ( 11 ก.ค.62 ) ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมชานบุรี บูติค รีสอร์ท นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกรรมการสมัยที่ 18 ภายใต้ชื่อ “เมืองอัจฉริยะแบบไหน ที่ใช่เมืองจันท์? Smart Move For Smart City” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี และผู้ประกอบกิจการ นักธุรกิจในจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ในปัจจุบันการขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน และเป็นพื้นฐานสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยจากนโยบายข้างต้นหอการค้าจังหวัดจันทบุรี จึงได้ตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล ที่จะทำให้สามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการทำงาน และยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยให้ผู้ร่วมรับฟังบรรยายได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและปรับใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและช่วยพัฒนาจังหวัดจันทบุรีต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

error: Content is protected !!