ข่าวใหม่อัพเดท » DSI ประสานให้ความช่วยเหลือหญิงไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย

DSI ประสานให้ความช่วยเหลือหญิงไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย

21 พฤษภาคม 2020
0

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีการค้ามนุษย์ ได้รับการประสานจากเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่เดินทางไปทำงานยังต่างประเทศชื่อเพจในเฟซบุ๊ค “ชมรมหมอนวดดี มีจรรยาบรรณ ไม่ทำแอบแฝง” ว่ามีหญิงไทยจำนวน 2 รายเดินทางไปทำงานนวดไทยที่สหพันธรัฐรัสเซีย

ต่อมามีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19​) ส่งผลให้นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างค่าแรง อีกทั้งยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ เนื่องจากถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทางไว้ โดยอ้างว่าเพื่อนำไปต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หญิงไทยทั้งสองรายจึงได้แจ้งความจำนงค์ ขอหนังสือเดินทางคืนจากนายจ้างเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทย แต่นายจ้างไม่ยินยอม โดยแจ้งว่าหากประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย หญิงไทยทั้งสองรายจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าเสียโอกาสแก่นายจ้าง เนื่องจากผิดสัญญาจ้างงาน ทำให้หญิงไทยทั้งสองรายดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน

กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์อันเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพันตำรวจตรี สิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ จึงได้สั่งการให้ นายปภาวิน มรรยาวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์ 3 ดำเนินการติดต่อประสานงานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโก เพื่อขอให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยทั้งสองรายอย่างเร่งด่วน สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ จึงได้เชิญนายจ้างมาหารือเพื่อขอรับทราบมาตรการดูแลแรงงานไทยที่ทำงานกับบริษัท​ ภายหลัง

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการประสานจากเพจในเฟซบุ๊ค “ชมรมหมอนวดดี มีจรรยาบรรณ ไม่ทำแอบแฝง” ว่าหญิงไทยทั้งสองรายได้รับการช่วยเหลือแล้ว โดยนายจ้างได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งจ่ายค่าแรงที่ค้างอยู่ โดยหนึ่งรายประสงค์ที่จะทำงานอยู่จนครบสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่วนอีกหนึ่งรายประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับมายังประเทศไทย​ ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ​ จะติดตามข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความมุ่งมั่นในการสืบสวน สอบสวน ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการป้องปรามปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่มีคนไทยเดินทางไปทำงานอยู่ และอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สามารถแจ้งมายังกรมสอบ สวนคดีพิเศษได้ที่ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ มหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ


สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

error: Content is protected !!