ข่าวใหม่อัพเดท » จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

28 มิถุนายน 2019
0

      วันที่28​ มิถุนายน2562​ เจ้าคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท​ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์​ พระราชธีราภรณ์​ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย​ พระวิสิฐคณาภรณ์​ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา​ และคณะสงฆ์และนายสมภพ​ สมิตะสิริ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี​ ประธานฝ่ายฆารวาส​ มีหัวหน้าส่วนราชราชการ​ พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี​ พุทธศานิกชนชาวจังหวัดสระบุรีร่วมในพิธี
ตามที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมีมติของมหาเถรสมาคมใ​นประเทศไทยให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พสกนิกรอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล​ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ทรงหาวงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่จะทำให้ประเทศชาติมั่งคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์จะสืบสาน​ รักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ​ พระบาทสมเด็จพระบรใชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราช​ บรมนาถบพิตร​
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างชื่นชมพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมทรงมีต่อต่อปวงพสกนิกรชาวไทย

/ดำรงค์ชื่นจินดารายงาน