ข่าวใหม่อัพเดท » คณะผู้ปฏิบัติธรรมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมศึกษาพุทธประวัติสังเวชนียสถาน เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย

คณะผู้ปฏิบัติธรรมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมศึกษาพุทธประวัติสังเวชนียสถาน เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย

7 มีนาคม 2020
0

คณะผู้ปฏิบัติธรรมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมศึกษาพุทธประวัติสังเวชนียสถานเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย

การเดินทางวันที่ 6 ของ คณะผู้ปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ได้ร่วมศึกษาพุทธประวัติสังเวชนียสถานโดยเริ่มเดินทางไปยังสุชาดาสถูปเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งตามพุทธประวัติ นางสุชาดาเป็นสตรีผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระโพธิสัตว์ก่อนการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นภัตตาหารมื้อแรก เป็นการถวายภัตตาหารอันสำคัญ ก่อนที่พระบรมโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอาหารทิพย์อันส่งผลได้ถึง 49 วัน ในการเสวยวิมุตติสุขภายหลังการตรัสรู้ สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญในถวายภัตตาหารแก่พุทธศาสนิกชนที่ร่วมศึกษาธรรมในครั้งนี้ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

หลังจากนั้นคณะผู้ปฏิบัติธรรมฯ เดินทางต่อไปยังสถูปบ้านนางสุชาดา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนางสุชาดา เพื่อเรียนรู้ประวัตินางสุชาดา พร้อมทั้งได้ร่วมสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ก่อนจะเดินทางต่อไปเยี่ยมชมในสถานที่ต่างๆของเมืองคยา เช่น ท่าสุปปติฏฐะ แม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งเป็นสถานที่ลอยถาดทองอธิฐานจิตเสี่ยงทาย วัดญี่ปุ่นพระไดพุดสึ ที่ทำจากหินทรายแดงองค์ใหญ่ และวัดภูฐานซึ่งเป็นวัดที่มีจิตกรรมปูนปั้นฝาผนังอย่างสวยงามมากในประเทศอินเดีย

จากนั้นในช่วงค่ำ คณะผู้ปฏิบัติธรรมฯได้ร่วมปฏิบัติธรรม ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์รัฐคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พร้อมเยี่ยมชมพระพุทธเมตตา เจดีย์พุทธคยา สัตตมหาสถาน ซึ่งเป็นสถานที่เสวยวิมุตติสุขอันเกิดจากการตรัสรู้เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 7 สถานที่สำคัญคือ พระแท่นวัชรอาส์น อนิมิสเจดีย์ ตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโครธ มุจลินท์ ราชายตนะ พร้อมทั้งได้ร่วมสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาและถวายผ้าห่มด้วยการเดินรอบประทักษิน เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ผู้ปฏิบัติธรรมที่เดินทางมาในครั้งนี้เปิดเผยว่า ตนเองมีความปลาบปลื้มปิติมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเดินตามรอย 4 สังเวชนียสถาน เพราะสำหรับชาวบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่น การเดินทางมายังดินแดนพุทธภูมิ ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง ซึ่งตนเองได้รับโอกาสมาร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ถือเป็นโอกาสที่ดีในขีวิตเป็นอย่างมาก โดยตนเองไม่คาดฝันมาก่อน ว่าจะได้มา ณ สถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้การเดินทางตลอดทริป ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลดีมาก ในการนี้ ขอแสดงความขอบคุณไปแม่ทัพภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อการเป็นพุทธมามกะที่ดีต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า


ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – เพจใหม่