ข่าวใหม่อัพเดท » ถึงเวลา ปั้นนักการเมืองรุ่นใหม่น้ำดี !!

ถึงเวลา ปั้นนักการเมืองรุ่นใหม่น้ำดี !!

21 กุมภาพันธ์ 2020
0

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ธเนษฐ เศรษฐาวาณิช ในฐานะตัวแทนนักการเมืองไทยรุ่นใหม่ เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก Konrad Adenauer Stiftung ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการประเมินว่าดีที่สุดในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางในความร่วมมือและมีเครือข่ายจากพรรคการเมืองทั่วโลก (Best Think Tank Network Center and Political Party Affiliation Center of Excellence จาก TTCSP Global go to Think Tank Index Report 2019) ที่รวบรวมนักการเมืองรุ่นใหม่จากทั่วโลกที่เป็นประชาธิปไตยในหลักสูตร Young Political Leader ปี 2020-2021

โดยทาง ดร.ธเนษฐ เศรษฐาวาณิชและคณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฮุน มานี (H.E.Hun Many) ลูกชายของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ณ รัฐสภา และ H.E. Sous Yara โฆษกพรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s Party) ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ความร่วมมือระหว่างประเทศ และ ด้านการเมือง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีและมีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และพร้อมที่จะร่วมมือทุกด้านต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนี้ ดร.ธเนษฐ ได้แสดงทรรศนะว่า ประเทศไทยควรจัดตั้งองค์กรในการพัฒนานักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นเรื่องเป็นราว และทุกคนเข้าถึงได้ มิใช่แค่ลูกหลานนักการเมืองหรือผู้นำทางด้านธุรกิจเท่านั้นแต่ต้องเป็นคนที่มีใจและรักในการทำงานด้านการเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะนักการเมืองรุ่นใหม่ให้มีพลังในทางความคิดทางการเมืองที่ถูกต้องและสามารถสานความสัมพันธ์กับนานาชาติได้เป็นอย่างดี ในแต่ละประเทศมีองค์กรที่รวบรวมศูนย์กลางด้านความรู้และโรงเรียนการเมือง ที่คอยบ่มเพาะผู้ที่จะเป็นนักการเมืองอาชีพจริง ๆ สอนให้มีความเป็นผู้นำทางประชาธิปไตย การแก้ไขปัญหาในสังคมโดยศึกษาจากสถานการณ์จากหลาย ๆ ประเทศ แบ่งปันความคิดเห็น เสริมสร้างความสามารถในการทำงานด้านการเมืองทุกมิติ และมีเวทีดีเบตที่มิใช่มีแค่เฉพาะในช่วงเวลาเลือกตั้งเท่านี้น