ข่าวใหม่อัพเดท » ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกคูคลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกคูคลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

3 มิถุนายน 2019
0

       วันนี้ (3 มิถุนายน 2562) ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 โดยมีประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม
       ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมลงมือร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืชต่างๆ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว และ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
       ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินงานของจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” มาอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ โดยให้จังหวัดสระบุรีและอำเภอให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่ เช่น การพัฒนาถนน แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อมอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนา คู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นแนวพระราชดำริที่ต้องการให้ประชาชนมีความรักสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน และพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีพร้อมใจที่จะดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่องตลอดไป/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน