ข่าวใหม่อัพเดท » แสดงความยินดี ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับโปรดเกล้าฯเป็นวุฒิสมาชิก ณ รร.ริชมอนด์ เมื่อเร็วๆนี้

แสดงความยินดี ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับโปรดเกล้าฯเป็นวุฒิสมาชิก ณ รร.ริชมอนด์ เมื่อเร็วๆนี้

2 มิถุนายน 2019
0

      แสดงความยินดี ดร.วีระศักดิ์ วงศ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,ดร.วิชา จุ้ยชุม,ดร.พยุงศักดิ์ สาวิตร,นพ.ธงชัย ทวิชาติ กก.สภามหาวิทยาลัยฯ และวิรัช โหตระไวศยะ รก.อธิการบดี มธ.รธ.ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อดีตอธิการบดี ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯเป็นวุฒิสมาชิก ณ รร.ริชมอนด์ เมื่อเร็วๆนี้