ข่าวใหม่อัพเดท » สก.วท. – จัดงานปณิธานทำดีเพื่อพ่อปี 2562

สก.วท. – จัดงานปณิธานทำดีเพื่อพ่อปี 2562

22 ธันวาคม 2019
0

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา10.30 น สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(สก.วท) ได้จัดงานปณิธานทำดีเพื่อพ่อ ณ หอคุรุสภา กรุงเทพฯ โดยมีท่านพลเอกจรัญ กุลละวณิชย์ เป็นประธานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณในงาน และ มีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดงานปณิธานทำดีเพื่อพ่อครั้งนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีราชนิกุลชั้นสูงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สมเด็จพระองค์เจ้าหญิงนโรดม บุบพันนี และ พระองค์เจ้าหญิงนโรดม สุเพรียะนารี ได้เสด็จมาร่วมงานเป็นการส่วนพระองค์ ในฐานะเป็นพระญาติผู้สนิทใกล้ชิต กับ ดร.ประภาจิต ศรีสว่างพัฒนา (ดร.ไอ๊ช์)และร่วมลงนามในประกาศเกียรติคุณในนามที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายประยูร จันทรุสอน นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ศก.วท.) องค์กรภาคประชาชนที่มีสมาชิก คือผู้ประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่นต่างๆ กระจายเสียงอยู่ทั่วประเทศ และเป็นองค์กรแรกที่ร่วมมือกับภาครัฐฯ เมื่อ13 ปีที่ผ่านมาแล้วทำให้เกิดปรากฏการณ์การโทรสารด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชน ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวน การจัดรูปแบบเครือสาธารณะเข้ามาภายใต้การดูแล ของ กสทช. ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน จึงเป็นสมาคมที่ภาครัฐฯ ให้ดำเนินการต่อเนื่อง คือการจัดโครงการไทยอาสาโฆษกรัฐบาลประจำท้องถิ่นส่วนหนึ่ง กับโครงการพัฒนาวิจิตรสื่อภาคประชาสังคม ไม่ว่าใครจะมาบริหารประเทศเราให้ความร่วมมือมาโดยตลอดเพื่อยึดมั่นตามแนวทางปรัชญา”สามัคคี ปรองดอง เป็นกลาง สร้างชาติ” และ การพัฒนาสื่อให้มีคุณค่าต่อมวลชนที่อยู่ในทุกส่วนภูมิภาคของประเทศ

ขอแสดงความยินดี นายพีรพล แสงสุนีย์ ที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท)ได้รับรับเกียรติรับรางวัล “ปณิธานทำความดีเพื่อพ่อ” ในครั้งนี้ด้วยครับ

ศุภเดช ธนูศร ทีมข่าวนครราชสีมา

error: Content is protected !!