ข่าวใหม่อัพเดท » นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงปูซาน และเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Busan Eco-Delta Smart City

นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงปูซาน และเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Busan Eco-Delta Smart City

25 พฤศจิกายน 2019
0

เมื่อวันที่(24 พฤศจิกายน 2562) เวลา 16.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางถึงฐานทัพอากาศกิมแฮ  (Gimhae Air Base) จากนั้น นายกรัฐมนตรีออกเดินทางไปพื้นที่เขตคังซอ ฝั่งตะวันตกของนครปูซาน เพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการ Busan Eco-Delta Smart City โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมงานด้วย

โครงการ Busan Eco-Delta Smart City เป็นโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาติ โครงการแรกของเกาหลีใต้ อันเป็นผลมาจากการลงนาม MOUs ระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ ครั้งที่ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเยือนไทย เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนโยบาย เทคโนโลยี ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะของทั้งสองประเทศ โดยเป็นไปตามความสนใจของแต่ละฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน

โดยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะของปูซาน อีโค-เดลต้า จากนั้นประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวเปิดงาน ก่อนที่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจะขึ้นเวทีและสัมผัสหน้าจอพร้อมกัน

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิด จากนั้นในเวลา 19.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3 และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมที่พัก