ข่าวใหม่อัพเดท » ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในพื้นที่ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในพื้นที่ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

10 กรกฎาคม 2024
0

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในพื้นที่ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นำโดย ร้อยตรี ณัฐพล บุญทับ หัวหน้าชุดประสานงานคุ้มครองสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง พร้อมกำลังพลจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกำลังพล ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) อ.เชียงแสน ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเป็นการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

รวมทั้งได้รณรงค์สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมสร้างความตระหนักของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในพื้นที่ ตำบลแม่เงิน หมู่ 7 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นวงกว้าง จำนวนผู้ป่วยสะสมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งได้ให้แนะนำและวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เช่น ปิดปากภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดด้วยฝา ตาข่าย หรือผ้า เพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ เป็นต้น

โดยมี สาธารณสุข อำเภอเชียงแสน, เทศบาลตำบลแม่เงิน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแม่เงิน, ผู้ใหญ่บ้านไร่ และประชาชนบ้านไร่ หมู่ 7 เข้าร่วมประมาณ 40 คน ทั้งนี้ ประชาชนได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารและคนอื่นๆ ที่เสียสละเวลามาทำเพื่อประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ #กองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส #เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!