ข่าวใหม่อัพเดท » นายกทต.บ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก” ประจำปีงบประมาณ 2567

นายกทต.บ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก” ประจำปีงบประมาณ 2567

10 กรกฎาคม 2024
0

นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์กวาดล้างแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์กวาดล้างแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมถึงโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค และให้ประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในบ้าน ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดอัตราความชุกของลูกน้ำยุงลาย ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

รวมถึงประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ 1. เก็บบ้าน ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ 2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3. เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุง นอนในมุ้ง ซึ่งทั้ง 3 มาตรการ สามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 250 คน


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!