ข่าวใหม่อัพเดท » ทต.เหมืองจี้ ประชุมเตรียมความพร้อมด้านจราจรและการรักษาความปลอดภัย งานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเหมืองจี้ ประจำปี 2567

ทต.เหมืองจี้ ประชุมเตรียมความพร้อมด้านจราจรและการรักษาความปลอดภัย งานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเหมืองจี้ ประจำปี 2567

10 กรกฎาคม 2024
0

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประชุมเตรียมความพร้อมด้านจราจรและการรักษาความปลอดภัย งานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเหมืองจี้ ประจำปี 2567


วันที่ 9 ก.ค. 67 เวลา 13.30 น. พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ มอบหมาย ดร.นริศ มหาพรหม รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมด้านจราจรและการรักษาความปลอดภัย งานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเหมืองจี้ ประจำปี 2567 ที่จะดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 โดยได้มีการกำหนดจุดแจ้งเส้นทางเลี่ยงขบวน จุดตั้งขบวน จุดจอดรถแขก VIP แขกผู้เกียรติ ประชาชนทั่วไป และจุดรับส่งพระสงฆ์ การจัดระเบียบร้านค้าและล้อเลื่อน และการรักษาความปลอดภัยในงาน

ในการนี้ได้มี นางสาวภุมรี จี้อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด /นายณรงฤทธิ์ สิทธิแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง / พ.อ.อ. อนันต์พล สุขขุม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ /เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ทต.เหมืองจี้ / สภ.เหมืองจี้ / ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชมรม ชรบ.ตำบลเหมืองจี้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองจี้


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!