ข่าวใหม่อัพเดท » สมาคมแม่บ้าน มทบ.210 ส่งเสริม พัฒนาฝีมือ สนับสนุนทุกอาชีพให้แม่บ้านมีรายได้ที่ยั่งยืน

สมาคมแม่บ้าน มทบ.210 ส่งเสริม พัฒนาฝีมือ สนับสนุนทุกอาชีพให้แม่บ้านมีรายได้ที่ยั่งยืน

10 กรกฎาคม 2024
0

นครพนม – สมาคมแม่บ้าน มทบ.210 ส่งเสริม พัฒนาฝีมือ สนับสนุนทุกอาชีพให้แม่บ้านมีรายได้ที่ยั่งยืน

วันที่ 9 ก.ค.67 ที่โรงทอผ้า สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง พ.อ.หญิง กัณฐีณีนาฏ มีชั้นช่วง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.210 พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้าน และคณะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มทอผ้า สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.210 ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม (ปลดหนี้สิน, ลดรายจ่าย, เพิ่มรายได้) ปัจจุบันทางกลุ่มได้ดำเนินการทอผ้าห่ม ผ้าคลุ่มไหล่ และขาวม้า ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจผลิตภัณฑ์ของหน่วยเป็นจำนวนมาก ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.210 จึงได้ให้คำแนะนำ พร้อมแนวทางรองรับการสั่งซื้อในอนาคต เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือ และยกระดับคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ สร้างงานอย่างยั่งยืน ให้แก่ครอบครัวของกำลังพล


ฟร้องข่าวสดนครพนม เพลิงพระกาฬ เทพข่าวร้อน. สำนักข่าวความมั่นคง รายงาน

error: Content is protected !!