ข่าวใหม่อัพเดท » ครม.ไฟเขียวอนุมัติงบ 4,864 ล้านบาท ให้ รพ.มหาราช นครราชสีมา สร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ครม.ไฟเขียวอนุมัติงบ 4,864 ล้านบาท ให้ รพ.มหาราช นครราชสีมา สร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

4 กรกฎาคม 2024
0

ครม.ไฟเขียวอนุมัติงบ 4,864 ล้านบาท ให้ รพ.มหาราชนครราชสีมา สร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ มีมติอนุมัติงบประมาณ จำนวน 4,864 ล้านบาท เพื่อจัดสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ดำเนินงานโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดย นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวนำเสนอแผนพัฒนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาว่า อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น ประกอบด้วย Trauma& Emergency center , ICU และศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ , แผนกผ่าตัด ศูนย์ส่องกล้อง ODS, MIS และศูนย์สุขภาพครบวงจร (CHECK UP CENTER) ดำเนินการภายใต้งบประมาณการก่อสร้างรวมคุรุภัณฑ์ จำนวนเงิน 4,427 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล 18 ชั้น จำนวน 352 ห้อง วงเงิน 437 ล้านบาท รวมวงเงินการดำเนินการโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 4,864 ล้านบาท

นายเศรษฐา ทวีสิน กล่าวในตอนหนึ่งว่า “…จังหวัดนครราชสีมา มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมายาวนาน มีการพัฒนาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทาง ศูนย์กลางธุรกิจ ทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว แต่เหนือสิ่งอื่นใดการที่เราดำเนินการทำมา ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนไม่ได้ ถ้าเราไม่มีโรงพยาบาลที่ดี ที่เข้มแข็ง วันนี้รัฐบาลนี้ก็อนุมัติเงินในการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ ให้เป็นศูนย์กลางของการแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่ยกระดับการให้การบริการทางด้านสาธารณสุขในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นการมีแพทย์เฉพาะทางที่มากยิ่งขึ้น มีอาคารรองรับผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น และรองรับการขยายตัวของประเทศ รวมถึงตอบรับนโยบาย IGNITE Thailand…”

นายเศรษฐา ทวีสิน กล่าวอีกว่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประตูสู่ภาคอีสาน ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลศูนย์เพียงแห่งเดียวของจังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ และเป็นสถาบันผลิตแพทย์ แหล่งฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทุกวิชาชีพ ดังนั้น เพื่อการยกบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงการบริการ ลดความเหลื่อมล้ำของด้านบริการสาธารณสุขระหว่างชุมชนเมืองและชนบท จึงต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตประชาชน โดยการลงพื้นที่และติดตามความคืบหน้าด้านสาธารณสุขของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จึงให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข ให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศ


กันตินันท์ เรืองประโคน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครราชสีมา

error: Content is protected !!