ข่าวใหม่อัพเดท » จ.จันทบุรี แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี 2024

จ.จันทบุรี แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี 2024

4 กรกฎาคม 2024
0

จ.จันทบุรี แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี 2024 ส่งเสริมการค้าการลงทุนจุดผ่านแดน กระชับสัมพันธ์ทำไมตรี เพิ่มช่องทางการตลาด เป็นประตูเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ (1 ก.ค.67) ที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทจังหวัดจันทบุรี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมกับนายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และ นายเกียรติศักดิ์ พูนเพิ่ม เลขาธิการสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน ไทย – กัมพูชา จันทบุรีได้แถลงข่าวประกาศเดินหน้าจัด”มหกรรมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี 2024″ ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชาหรือตลาดบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อนจันทบุรีเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนบริเวณจุดผ่านแดนให้เติบโตขึ้น ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักธุรกิจของทั้ง 2 ฝั่งได้พบกันและประชาชนตามแนวชายแดนของทั้ง 2 ประเทศด้านจังหวัดจันทบุรี ได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่ดีมีคุณภาพจากทั้ง 2 ประเทศ

นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2566 ถึง 2570 เพื่อให้จังหวัดจันทบุรีมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยมีแผนพัฒนาภาคตะวันออกเป็นการยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนประเทศกัมพูชาให้มีมูลค่าสูงมีความมั่นคงและเป็นประตู เชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีช่องทางการค้าทั้งหมด 5 จุด ประกอบด้วยจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน และจุดผ่อนปรนการค้า 3 จุดได้แก่ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านบึงชนังล่าง อำเภอโป่งน้ำร้อน จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสวนส้ม อำเภอสอยดาวและจุดผ่อนปรนการค้าบ้านชับตารี อำเภอสอยดาว

นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีโดยภาพรวมมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีปี 2567 (ช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม) มีมูลค่าการค้ารวม 11,469.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 โดยแบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 10,435.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.80 มูลค่าการน้าเข้า1,034.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.32 ดุลการค้าเกินดุล 9,401.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.98 ในเดือนพฤษภาคม 2567 สินค้าส่งออกที่สำคัญ มีการน้าเข้า-ส่งออกผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ 1) เครื่องดื่มชาเขียว 2) กาแฟสำเร็จรูป 3) น้าตาลทรายชนิดขาวบริสุทธิ์ 4) บุหรี่ และ 5) เครื่องดื่มชูกำลัง

ด้านนายเกียรติศักดิ์ พูนเพิ่ม เลขาธิการสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา กล่าวว่า พื้นที่ของตลาดบ้านแหลมมีความพร้อมเป็นอย่างมาก สำหรับการจัดงานที่จะเกิดขึ้น และพร้อมอำนวยความสะดวกให้การจัดงานในครั้งนี้ราบรื่นตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรีภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากกัมพูชา จำนวน 150 ร้านค้า โดยสินค้าที่นำมาแสดงและจำหน่ายประกอบด้วย สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเด่นอื่น ๆ มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ เบล วริศรา/อาม ชุติมา/Parkmalody รวมถึงมีการจัดกิจกรรมลด แลก แจก แถม นาทีทอง และจับรางวัลมากมาย เป็นต้น เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานได้ตั้งแต่ วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา (ตลาดบ้านแหลม) อำเภอโปงน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เวลาตั้งแต่ 10.00 – 22.00 น.


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

error: Content is protected !!