ข่าวใหม่อัพเดท » กกต.น่าน แถลงข่าวการเลือก สว.น่าน ระดับประเทศ และการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.น่าน

กกต.น่าน แถลงข่าวการเลือก สว.น่าน ระดับประเทศ และการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.น่าน

27 มิถุนายน 2024
0

น่าน – ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดน่านร่วม ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านจัดกิจกรรม แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนบายของผู้ว่าราชจังหวัดน่าน โดย กกต.จว.นน.ส่งผู้ผ่านการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน 36 คน ไปสู่การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ และการเลือก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือน ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันนี้ 26 มิ.ย.67 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นางสาวธนวันต์ ชุมแสง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมิถุนายน 2567 โดย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการแถลงข่าว เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามนโยบายประชาสัมพันธ์แจ้งผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในแต่ละเดือนพร้อมนำเสนอผลการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดน่านและเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและสื่อมวลชนในจังหวัดน่านโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชนจังหวัดน่านทุกแขนงและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการแถลงข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2567 การเลือก สว. ระดับประเทศและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

โดย นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน กล่าวว่า วันนี้วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ณ น. ที่อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในส่วนของจังหวัดน่าน มีผู้สมัครเลือก สว. ผ่านเข้าไปสู่การเลือกระดับประเทศ 36 คน ซึ่งชาวจังหวัดน่านกำรอลุ้นอยู่ และจะทราบผลในวันนี้เวลาประมาณ 24.00 น. สำหรับจังหวัดน่านมีผู้ร้องเรียน 2 เรื่อง ในเรื่องการฮั้ว กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาของ กกต.

ขั้นตอนแรก เลือกกันเองภายในกลุ่ม ผู้ชนะจากระดับจังหวัดจะมาอยู่ใน “กลุ่มอาชีพ” ระดับประเทศ แล้วเลือกกันเองในกลุ่ม ไม่เกิน 10 โหวต โหวตตัวเองได้ โหวตคนเดียวหลายคะแนนไม่ได้ เลือกเอา 40 อันดับแรกจากแต่ละกลุ่ม กรณีที่ในลำดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันให้มีการจับสลาก เช่นเดียวกันกับในระดับอำเภอและจังหวัด

ขั้นตอนที่สอง จับสลากแบ่งสายเลือกไขว้ข้ามกลุ่ม จับสลากแบ่งสาย แต่ละสายมี 3-5 กลุ่ม ผู้ที่ได้ 40 อันดับแรก โหวตผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละห้าโหวต ผู้ชนะคือ 10 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม ได้เป็นสว.อันดับที่ 11-15 ของแต่ละกลุ่ม เป็นรายชื่อสำรอง

ในส่วนของการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตามที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เมื่อ 20 ธ.ค.63 จะครบวาระ วันที่ 19 ธ.ค.67 และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน คงปลายเดือน ม.ค. 68 ไม่เกินต้นเดือน ก.พ.68 จะมีการเลือกตั้ง ส่วนวันเลือกตั้ง กกต.จะแจ้งให้ทราบ

ในส่วนของจังหวัดน่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (นายก.อบจ.น่าน) มี 1 ท่าน ส่วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ส.อบจ.น่าน) มี 24 ท่าน ประชากรจังหวัดน่าน ข้อมูล 31 ธันวาคม 2566 มีอยู่ 472.722 คน ตามกฎหมายถ้าจังหวัดใดมีประชากรไม่เกิน 5 แสนคน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 24 คน จังหวัดน่านมี 15 อำเภอ อำเภอเมือง 4 คน 4 เขต 4 คน อำเภอเวียงสา 3 เขต 3 คน อำเภอปัว 3 เขต 3 คน อำเภอท่าวัง 2 เขต 2 คน อำเภอภูเพียง 2 เขต 2 คน อำเภอสันติสุข 1 เขต 1 คน อำเภอบ้านหลวง 1 เขต 1 คน อำเภอเชียงกลาง 1 เขต 1 คน อำเภอทุ่งช้าง 1 เขต 1 คน อำเภอนาน้อย 1 เขต 1 คน อำเภอนาหมื่น 1 เขต 1 คน อำเภอบ่อเกลือ 1 เขต 1 คน อำเภอแม่จริม 1 เขต 1 คน และอำเภอสองแคว 1 เขต 1 คน

ส่วนค่าใช้จ่ายผู้สมัครเลือก นายก อบจ.น่าน พ.ศ.2563 แต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 18,750,000 บาท ส.อบจ.น่าน แต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1,200,000 บาท

กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ผู้สมัครหาเสียงได้ตั้งแต่ 180 วัน ก่อนวันครบวารหรือครบอายุจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง โดยต้องไม่กระทำการลักษณะฝ่าฝืน มาตรา 65แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยสามารถดาวโหลดได้ทาง QR code สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง


จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร NATION TV-NAN
นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!