ข่าวใหม่อัพเดท » จังหวัดอยุธยา คึกคัก!! การรับสมัครนายก อบจ. พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดอยุธยา คึกคัก!! การรับสมัครนายก อบจ. พระนครศรีอยุธยา

24 มิถุนายน 2024
0

จังหวัดอยุธยา บรรยากาศ คึกคักและประชาชน การเปิดรับสมัครผู้รับสมัครลงเลือกตั้งเป็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ในช่วงเช้ามีผู้มาสมัคร 2 คน ณ ศูนย์เลือกตั้งศูนย์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์เลือกตั้งศูนย์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

error: Content is protected !!