ข่าวใหม่อัพเดท » ผอ.กกต.จว.น่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์การการประชุมแกนนำ พรรคก้าวไกล 15 อำเภอ จังหวัดน่าน

ผอ.กกต.จว.น่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์การการประชุมแกนนำ พรรคก้าวไกล 15 อำเภอ จังหวัดน่าน

24 มิถุนายน 2024
0

น่าน – ผอ.กกต.จว.น่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์การการประชุมแกนนำ พรรคก้าวไกล 15 อำเภอ จังหวัดน่าน

วันนี้ 22 ม.ย.67 ห้องประชุม ร้านกลิ่นนาน่าน หมู่บ้านราชพฤกษ์ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านนายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ สังเกตการณ์การประชุมของพรรคก้าวไกล ณ ห้องประชุม ร้านกลิ่นนาน่าน หมู่บ้านราชพฤกษ์ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายสนอง ก้อนสมบัติ อดีต ผอ.สถานศึกษาดังแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน อาจารย์พลากรฯ แกนนำพรรคก้าวไกล แกนนำระดับอำเภอของ 15 อำเภอ จังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงหัวข้อการประชุมให้แกนนำทั้ง 15 อำเภอได้ทราบหัวข้อประชุม ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจ กระจายบทบาท กระจายหน้าที่ สร้างฐาน จำนวนสมาชิกพรรคก้าวไกล ไปทุก ๆ อำเภอ ทุก ๆ ตำบล ของตัวแทนพรรคประจำจังหวัด,อำเภอ,ตำบล. มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน

นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดน่าน กล่าว่า เนื่องจากพรรคก้าวไกลได้รับเงินจัดสรรกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง และตัวแทนจังหวัดน่านก็ได้รับการจัดสรรมาจัดโครงการการประชุม อบรม สัมมนา แกนนำของพรรคก้าวไกล ประจำจังหวัดน่านทั้ง 15 อำเภอ ของจังหวัดน่าน กกต.ส่วนกลาง ได้แจ้งมายัง กกต.จังหวัดน่าน ให้ไลงพื้นที่ปสังเกตการณ์ ว่ามีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้แจ้งไปยังนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือไม่ ซึ่งทาง ผอ.กกต.จังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ฯ ได้ลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์ พร้อมได้แจ้งข้อกฎหมายต่าง ๆ ขั้นตอนการลาออกจากสมาชิกพรรคการเมือง การรับสมาชิกพรรคการเมือง การดำเนินการของสมาชิกพรรคการเมือง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด การตั้งสาขาพรรคการเมือง ซึ่งหลายๆ ท่านยังไม่ทราบ

“ตามกฎหมายพรรคการเมือง ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายพรรคการเมือง ปี 2560 ว่า การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดใช้พื้นที่ทั้งจังหวัดใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกเกิน 100 คน คือตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป สามารถแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดได้ “
ส่วนการตั้งสาขาพรรค ต้องใช้สมาชิกตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป ซึ่งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือสาขาพรรคการเมืองในแต่ละจังหวัดจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ เพราะกฎหมายพรรคการเมืองห้ามพื้นที่ทับซ้อนกัน ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งตัวแทนพรรค การเมือง หรือสาขาพรรคการเมือง สามารถส่งผู้รับสมัครเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดนั้น ๆ การจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมือง หรือการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองประจำจังหวัด ก็ได้ชี้แจงแจ้งให้ตัวแทนพรรคก้าวไกลไปแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกองค์ส่วนบริหารประจำจังหวัด และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้า 2568 ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์กับ สมาชิกพรรคก้าวไกล หรือ บุคคลที่สนใจช่วยประชาสัมพันธ์ เนื่องจากวันนี้ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เป็นวันแรกที่เข้าล่วง 180 วัน ที่ผู้ว่าที่ผู้สมัครทั้งหลายหรือผู้ที่มีความประสงค์จะลงสมัครทั้งหลาย เป็น นายก อบจ.หรือ ส.อบจ.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด ตามกฎหมายกำหนดการหาเสียง ค่าใช้จ่ายในการหาเสียง

วันนี้เป็นวันแรก 22 มิถุนายน 2567 สำหรับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงวันนี้เป็นแรกจนถึงวันเลือกตั้ง ส่วนวันเลือกตั้งในต้นปีหน้าจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจาก องค์ส่วนบริหารประจำจังหวัด จะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน คือ ไม่เกิน 3 ก.พ. ปลายปีนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของ อบจ.จะประกาศวันเลือกตั้งอีกครั้ง ทาง กกต.จว.นน.จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะสมัคร ผู้สมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.หรือ ส.อบจ.แทนชุดปัจจุบันจะหมดวาระ 20 ธ.ค. 67 สามารถสอบถามรายละเอี่ยดได้ที่ กกต.จังหวัดน่าน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในวันเวลาราชการ จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำว่าที่ผู้สมัคร หรือผู้ที่สนใจ ว่าจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร สามารถดาวโหลดข้อกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ทาง facebook หรือเว็บไซต์ ของ กกต.จว.นน.และเว็บไซต์ อบจ.น่าน


จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร NATION TV-NAN

error: Content is protected !!