ข่าวใหม่อัพเดท » บรรยากาศการเลือก สว.ระดับจังหวัดที่จันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สมัครที่ผ่านระดับอำเภอจาก 20 กลุ่มรายงานตัวคึกคัก

บรรยากาศการเลือก สว.ระดับจังหวัดที่จันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สมัครที่ผ่านระดับอำเภอจาก 20 กลุ่มรายงานตัวคึกคัก

17 มิถุนายน 2024
0

บรรยากาศการเลือก สว.ระดับจังหวัดที่จันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สมัครที่ผ่านระดับอำเภอจาก 20 กลุ่มรายงานตัวคึกคัก แต่ไม่มารายงานตัว 3 ราย

วันนี้ (16 มิ.ย.67) ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี ที่ กกต.จังหวัดจันทบุรีกำหนดให้เป็นสถานที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก จากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ ของจังหวัดจันทบุรีมา จำนวน 145 คน ใน 20 กลุ่มอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ได้เดินทางมารายงานตัวตั้งแต่ก่อนถึงเวลา เก้าเช้า และมีผู้ที่ผ่านระดับอำเภอไม่มารายงานตัวสละสิทธิ์ 3 ราย เมื่อถึงเวลา 09.00 น. กกต. ก็ปิดการรายงานตัวและประกาศเข้าสู่การเลือก สว.ตามระเบียบที่กำหนด มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวก เพื่อให้การเลือก สว. ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวก เพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้แก่ผู้สังเกตการณ์ และกองเชียร์ด้วยการเพิ่มกล้อง CCTV จาก 4 ตัวเป็น 8 ตัว และขยับมุมกล้องให้เห็นชัดเจนพร้อมกับเสียงประกอบเก็บบันทึกไว้ ขณะที่ในส่วนของผู้สังเกตการณ์ มีทั้งเจ้าหน้าที่ของไอลอ วีวอช มาร่วมสังเกตการณ์ และประชาชนก็สามารถมาร่วมสังเกตการณ์ในการเลือก สว ในระดับจังหวัดนี้ได้เช่นกัน

สำหรับขั้นตอนการเลือกระดับจังหวัดไม่แตกต่างกับการเลือกระดับอำเภอ มีขั้นตอน คือ เลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน ซึ่งสามารถเลือกตนเองได้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 คนแรกก็จะเป็นผู้ได้รับเลือกไปสู่การเลือกแบบไขว้ / ทั้งนี้ในขั้นตอนของการรายงานตัว ผู้สมัคร จำเป็นต้องฝากเครื่องมือสื่อสารไว้ด้านนอกเพื่อความโปร่งใส นำเข้าไปก็จะมีความผิดทางกฎหมาย นำเข้าไปได้เพียงแค่แบบ สว 3 เท่านั้น

โอกาสนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ประธานกรรมการระดับจังหวัด จ.จันทบุรี ได้เดินทางมาอำนวยความสะดวก และสังเกตุการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรีด้วย โดยเน้นย้ำว่าการเตรียมความพร้อม ทั้งสถานที่ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการอย่างรัดกุมพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการเลือก สว.ระดับจังหวัดในครั้งนี้ และกกต.จันทบุรีคาดว่าเวลา 14.00 น.ก็จะรู้ผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดจาก 20 กลุ่ม รวม 40 คน


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

error: Content is protected !!