ข่าวใหม่อัพเดท » นักกีฬาเทควันโด เข้าร่วมลงสนามแข่งขัน “PATTAYA INTERNATIONAL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

นักกีฬาเทควันโด เข้าร่วมลงสนามแข่งขัน “PATTAYA INTERNATIONAL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

17 มิถุนายน 2024
0

นักกีฬาเทควันโด เข้าร่วมลงสนามแข่งขัน “PATTAYA INTERNATIONAL OPEN
TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

วันนี้ (15 มิถุนายน 2567) ที่อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโด รายการ “PATTAYA INTERNATIONAL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024” พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน MR.KIM KYUNGDUK (คิม คยองด๊อก) นายกสมาคมเทควันโดเคียงกิโด และคณะส่วนราชการเมืองพัทยา ที่ปรึกษาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักกีฬา ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม มีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงาน

ด้วยเมืองพัทยา ได้ร่วมกับสมาคมเทควันโดเคียงกิโด สาธารณรัฐเกาหลี (Gyeong-gi-do Taekwondo Association) กำหนดจัดการแข่งขัน Pattaya Open International Taekwondo Championship 2024ในระหว่างวันที่ 15มิถุนายน 2567 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทควันโด ระหว่างเมืองพัทยา กับสมาคมเทควันโดเคียงกิโด สาธารณรัฐเกาหลี (Gyeong-gi-do Taekwondo Association) โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักกีฬาเทควันโดระดับเยาวชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันนำไปพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยเป็นการแข่งขันประเภทพุมเซ่ และประเภทต่อสู้

ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมเทควันโดเคียงกิโด ประเทศเกาหลีใต้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน เมืองพัทยาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ บุคลากรและอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน โดยมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 950 คน จากทั้งหมด 37 สโมสร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา ในการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ได้เป็นอย่างดี


ภาพข่าว/อำนวยชัย มลิลา
นายโยธิน พรมแตง
ข่าวพัทยา รายงาน

error: Content is protected !!