ข่าวใหม่อัพเดท » ปปส. ภาค 5 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐ ยึดทรัพย์สิน ทำลายเครือข่ายการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ปปส. ภาค 5 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐ ยึดทรัพย์สิน ทำลายเครือข่ายการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

15 มิถุนายน 2024
0

ปปส. ภาค 5 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐ ยึดทรัพย์สิน ทำลายเครือข่ายการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และพันตำรวจเอกทวี สองส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาด โดยทำงานภายใต้แผนปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหนึ่งมาตรการสำคัญ คือ การปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางระบบโลจิสติกส์และบริการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ โดยปีที่ผ่านมาปรากฏสถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านรับส่งพัสดุภัณฑ์จากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 จึงประสานไปยังผู้ประกอบการรับส่งพัสดุภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด เรื่อง มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ หากพบพัสดุต้องสงสัยให้แจ้งเบาะแสข่าวสารยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจนสามารถนำไปสู่การจับกุมได้หลายคดี ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นหนึ่งใน 25 จังหวัดนำร่อง ที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการเร่งรัดงานยาเสพติด เร่งด่วนระยะ 3 เดือน ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (14 มิถุนายน 2567) สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ร่วมกับสำนักปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นบ.ยส.35 กองบังคับการสกัดกั้นที่ 2 ศูนย์รักษาความปลอดภัย และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน 9 เป้าหมาย และยึดทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหา ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ภายใต้ “ยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย” ซึ่งเป็นข้อสั่งการของ พลตำรวจโทภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ต้องการแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติดให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผู้ค้ายาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องถูกปราบปราม บังคับใช้กฎหมาย และยึดทรัพย์สิน

โดยคดีนี้เป็นการขยายผลการจับกุมผู้ลักลอบส่งยาเสพติดผ่านบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้ประกอบการตามที่ได้ขอความร่วมมือไว้ จนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายนักค้ายาเสพติดที่อยู่เบื้องหลัง และพบหลักฐานเป็นที่น่าเชื่อว่ามีเจ้าหน้ารัฐในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นผู้สั่งการและทำหน้าที่จัดหายาเสพติด จนนำไปสู่การออกหมายจับและเปิดปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น ผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 5 ราย โดยหนึ่งในห้าราย เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และตรวจยึดทรัพย์สินได้ จำนวน 17 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 2,987,000 บาท ดังนี้

  1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 3 คัน
  2. รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน
  3. เงินสด จำนวน 116,000 บาท
  4. บัญชีธนาคารของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 3 เล่ม
  5. ทองรูปพรรณ 2 รายการ
  6. อาวุธปืน 3 รายการ

นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!