ข่าวใหม่อัพเดท » จังหวัดตาก จัดพิธีรับเข็มฯ และผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

จังหวัดตาก จัดพิธีรับเข็มฯ และผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

15 มิถุนายน 2024
0

จังหวัดตาก จัดพิธีรับเข็มฯ และผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และพระราช ทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันนี้ (14 มิ.ย.67) เวลา 10.30 น. ที่อาคารแม่ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อำเภอเมืองตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีรับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

โดยมี นายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดตาก วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และได้ประกาศรายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำจังหวัดตาก ที่ได้รับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 20 ราย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ได้รับพระราชทาน อย่างหาที่สุดไม่ได้

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้แสดงความยินดี และแสดงความชื่นชมต่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน พร้อมขอให้ร่วมกันธำรงรักษาคุณงามความดี รวมพลังทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้สัมฤทธิ์ผลสำเร็จดังเจตนารมณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งพระราชปณิธานไว้อย่างต่อเนื่อง สืบไป…//


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!