ข่าวใหม่อัพเดท » มทบ. 36 ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

มทบ. 36 ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

15 มิถุนายน 2024
0

มณฑลทหารบกที่ 36 พิธีเปิดกิจกรรม เดิน วิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567, พันเอก รุ่งโรจน์ ใจน้ำ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมในพิธีกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนบริเวณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า(ส่วนขยาย)โดยมี ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจข้าราชการในพื้นที่ร่วมจัด.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำธงเฉลิมพระเกียรติมาประดิษฐ์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า (ส่วนขยาย) อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมฉลองในกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงพยาบาลยุพราชหล่มเก่า ส่วนขยาย จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ รับธงตราสัญลักษณ์ เพื่อนำไปตั้งในอาคารเฉลิมพระเกียรติต่อไป


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!