ข่าวใหม่อัพเดท » ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิย. 2567

ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิย. 2567

15 มิถุนายน 2024
0

วันนี้ 14 ม.ย.67 เวลา 09.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับจังหวัด ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังจังหวัดลำพูน คณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน และผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการประจำสถานที่เลือก จำนวน 61 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 10 คน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 10 คน พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด 10 คน และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน 10 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 101 คน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งในชั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาวุฒิสภา การนับคะแนน และการราย งานผลการนับคะแนนของการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ณ ห้องแกรนด์ปา โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!