ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติ ของสาธารณรัฐโปรตุเกส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติ ของสาธารณรัฐโปรตุเกส

11 มิถุนายน 2024
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาสวันชาติ ของสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ฯพณฯ นายมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส
กรุงลิสบอน

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ ความสุขสวัสดี ทั้งเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสืบไป
สาธารณรัฐโปรตุเกส ในฐานะชาติตะวันตกชาติแรกที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศไทย ยังคงเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดเสมอมาตลอดหลายศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน ได้เจริญงอกงาม

เป็นที่น่าพอใจ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยมิตรไมตรีและความเข้าใจอันดีดังกล่าว ประเทศของเราทั้งสอง จะแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้น ในการส่งเสริมและเพิ่มความเข้มแข็งความเป็นหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


error: Content is protected !!