ข่าวใหม่อัพเดท » ผบ.ทบ. ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เยี่ยมการฝึกฯ อส.จชต. เดินหน้าเสริมสร้างกำลังประจำถิ่นใน จชต. สอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ผบ.ทบ. ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เยี่ยมการฝึกฯ อส.จชต. เดินหน้าเสริมสร้างกำลังประจำถิ่นใน จชต. สอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

31 พฤษภาคม 2024
0

ผบ.ทบ. ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เยี่ยมการฝึกฯ อส.จชต. เดินหน้าเสริมสร้างกำลังประจำถิ่นใน จชต. สอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

วันนี้ (๓๐ พ.ค.๖๗) พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมคณะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูร่างกาย ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยรองนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก ได้พูดคุยให้กำลังใจ กล่าวชื่นชมในความกล้าหาญ ทุ่มเทและเสียสละ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทาง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องสิทธิสวัสดิการของกำลังพลให้เร็วที่สุด และเน้นย้ำทุกฝ่ายเร่งสืบสวน สอบสวน ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมนำกระเช้าเยี่ยมแสดงความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรีและผู้บังคับบัญชามอบให้กับผู้บาดเจ็บและครอบครัวด้วย

จากนั้นคณะได้เดินทางไปประชุมหารือข้อราชการ รับฟังปัญหาและพิจารณากำหนดแนวดำเนินการต่างๆ ร่วมกับหน่วยทหาร ตำรวจและส่วนราชการในพื้นที่ จชต. ณ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ก่อนเดินทางไปยังที่ว่าการ อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ อ.รามัน จ.ยะลา ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและส่วนราชการพลเรือนต่างๆ ในอนาคต

ในช่วงบ่าย คณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกเสริมสร้างขีดความสามารถสมาชิก อส.จชต. (หลักสูตรผู้นำ อส.จชต.) ภาคสนาม ประจำปี ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการจัดการฝึกหลักสูตรฯ, ชมสาธิตการฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมทดสอบยิงปืนเล็กยาว M4 กับคณะครูชุดสาธิตและ อส.จชต. ก่อนพบปะให้โอวาท มอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสาธิตการฝึก รวมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนาย

สำหรับโครงการฝึกฯ อส.จชต. นี้ กองทัพบกได้ร่วมสนับสนุนรัฐบาลขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และ อส.จชต. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จชต. จาก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งกองทัพบกได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการฝึกฯ เพื่อให้ อส.จชต. เข้าใจในการปฏิบัติ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและพร้อมในการเป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่ในทุกมิติ ภายใต้การบูรณาการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ เพื่อร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป


ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก

error: Content is protected !!