ข่าวใหม่อัพเดท » สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดโครงการ CYCT ซ่อมสร้างเสริม อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือเรา ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดโครงการ CYCT ซ่อมสร้างเสริม อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือเรา ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

21 พฤษภาคม 2024
0

ตราด – สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดโครงการ CYCT ซ่อมสร้างเสริม อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือเรา ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 08.00น. วันที่ 18 พ.ค.67 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ CYCT ซ่อมสร้างเสริม อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือเรา ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารและคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นายเฉลิม ปัจจันต์คิรีเขต ที่ปรึกษางานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด เทศบาลตําบลคลองใหญ่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายวีระศักดิ์ คงเปี้ยว ปลัดอําเภอคลองใหญ่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และประมงพื้นบ้านเทศบาลตําบลคลองใหญ่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวน 60 คน เข้าร่วมโครงการที่บริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

นายอดิศร แก้วเล็ก รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สัดส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชน )ผู้กำกับสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิ กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การวางซังบ้านปลา เก็บขยะชายฝั่งทะเล ปลูกป่าชายเลน นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียนวัดห้วงโสม เป็นต้น


ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด 095-4399425
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

error: Content is protected !!