ข่าวใหม่อัพเดท » กกท.นำคณะลงพื้นที่ จ.จันทบุรีสำรวจสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 จันท์เกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 อัญมณีเกมส์

กกท.นำคณะลงพื้นที่ จ.จันทบุรีสำรวจสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 จันท์เกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 อัญมณีเกมส์

21 พฤษภาคม 2024
0

การกีฬาแห่งประเทศไทยนำคณะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีสำรวจสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อมเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 จันท์เกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 อัญมณีเกมส์

วันนี้ (20 พ.ค.67) ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสำรวจสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม ครั้งที่1 ที่จังหวัดจันทบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 จันท์เกมส์เดือนธันวาคม 2567 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 อัญมณีเกมส์ มกราคม 2568

โดยมีนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา, นายวุฒิชัย ชัยจิตย์ ผู้อำนวยการกองแข่งกีฬาเป็นเลิศ, นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี และ ดร.อุเทน หลงอุย ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในแต่ละประเภทกีฬา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี และตัวแทนชมรมกีฬาต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขันกีฬาต่างๆที่กระจายไป 10 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี ภายใต้มาตรฐานของ การกีฬาแห่งประเทศไทย


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

error: Content is protected !!