ข่าวใหม่อัพเดท » ทบ. เผยบรรยากาศทหารใหม่พบครอบครัวสุดอบอุ่น

ทบ. เผยบรรยากาศทหารใหม่พบครอบครัวสุดอบอุ่น

20 พฤษภาคม 2024
0

ทบ. เผยบรรยากาศทหารใหม่พบครอบครัวสุดอบอุ่น พร้อมฝึกทักษะช่วยชีวิตเบื้องต้น ควบคู่ฝึกวินัยทหาร กำชับคุมเข้มชายแดน และเตรียมช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบ

วันนี้ (๒๐ พ.ค.๖๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศโดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหารทุกหน่วยที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งเน้นย้ำนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการฝึกทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๗ ที่ทหารใหม่ทุกนายต้องได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตได้ทันทีที่เกิดเหตุและในส่วนของการฝึกทหารใหม่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพบกได้จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ให้ครอบครัวได้เข้ามาพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับน้องทหารใหม่ภายในหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรักและอบอุ่นของครอบครัว

ในส่วนของสถานการณ์พื้นที่ชายแดนจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้กองกำลังป้องกันชายแดน ลาดตระเวนคุมเข้มสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประสานงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้มีความเหมาะสม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลโดยการปฏิบัติที่ผ่านมา ได้มีผลการจับกุมครอบคลุมในทุกพื้นที่ชายแดน อาทิ กองทัพภาคที่ ๒ โดยกองกำลังสุรนารี ได้สกัดจับยาบ้า ๖๓๒,๐๐๐ เม็ด ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

เขตนครพนม ได้ติดตามขยายผลจากเบาะแส สกัดจับยาบ้าในพื้นที่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดา หาร ยึดได้รวม ๘๐๐,๐๐๐ เม็ด, กองทัพภาคที่ ๓ โดยกองกำลังผาเมือง ปะทะกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติด ในพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ยึดยาบ้า ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด รวมทั้งกองกำลังนเรศวร ได้ร่วมสกัดจับกุมยึดยางพาราผิดกฎหมายรวม ๒๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก, กองทัพภาคที่ ๔ โดยกองกำลังเทพสตรี จับกุมผู้ต้องหาพร้อมน้ำมันดีเซลที่มิได้เสียภาษีศุลกากรรวมกว่า ๖,๐๕๐ ลิตร และพืชใบกระท่อม ๕๐๐ กิโลกรัม ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งผลในข้างต้นแสดงถึงความสำเร็จในการประสานงานร่วมกันของหน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ดำรงการปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง, การซ่อมแซมบ้านจากวาตภัย, กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติรวมถึงการเตรียมกำลังพลและเครื่องมือพร้อมสนับสนุนส่วนราชการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้ที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง รวมทั้งให้ใช้กลไกของ กอ.รมน. ประสานร่วมกับส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ในการบรรเทาภัยพิบัติและคลี่คลายสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างเต็มขีดความสามารถศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก

error: Content is protected !!