ข่าวใหม่อัพเดท » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐปารากวัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐปารากวัย

15 พฤษภาคม 2024
0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐปารากวัย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังสำเนาข้อความพระราชสาส์น
ที่ส่งมาพร้อมนี้

ฯพณฯ นายซันติอาโก เปญญา ปาลาซิโอส
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย
กรุงอาซุนซิออน

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐปารากวัย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์

ทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวปารากวัย
สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐปารากวัยได้พัฒนาและเจริญงอกงาม
มาตลอดหกทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยสัมพันธภาพดังกล่าว ทั้งสองประเทศจะมุ่งมั่นในการกระชับความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านการค้าและความร่วมมือ ทางวิชาการ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะเพิ่มพูนประโยชน์สุขให้แก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


error: Content is protected !!