ข่าวใหม่อัพเดท » ประชุมประจำเดือน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคนในชุมชน และเรื่องยาเสพติด

ประชุมประจำเดือน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคนในชุมชน และเรื่องยาเสพติด

15 พฤษภาคม 2024
0

ประชุมประจำเดือน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคนในชุมชน และเรื่องยาเสพติด

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นางภูวณีย์ ทับมะลิผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.ปากแพรก ได้จัดประชุม หัวข้อหลักๆ แก้ไขความเดือดร้อน ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่ 10 โดยมี ผช. ผญบ. ผรส.ได้จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการหมู่บ้าน อสม.กลุ่มจิตอาสา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากแพรก (สท.) พร้อมชาวบ้าน เพื่อแจ้งข้อราชการจากการประชุมอำเภอเมืองกาญจนบุรีให้ประชาชนทราบ สรุปการประชุมตามวาระดังนี้

  1. เรื่องแจ้งให้ประชาชนได้ทราบการยืนยันตัวตนHealth ID (หมอพร้อม) เราสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ทุกที่ ซึ่งมีบางส่วนได้ไปรับการยืนยันตัวตนมาแล้ว
  2. เรื่องการสมัครประกันสังคม มาตรา 40 จะเชิญเจ้าหน้าที่มาบริการในการประชุมครั้งต่อไป
  3. การให้ความรู้เรื่องปัญหายาเสพติดแก่กรรมการชุมชนและประชาชน บรรยายให้ความรู้ โดยนายศิรสิชญ์ สัตย์ซื่อ ผอ.รพ.สต.บ้านเขาพุราง
  4. รับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มเติมและได้รับการบริจาคเงินเพิ่มอีกจำนวน 3,000 บาท จากผู้ที่มีจิตอาสาในหมู่บ้าน หมู่ 10 ที่มีจิตใจดีช่วยเหลือชุมชนในสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

#/// กัมพล ทันเวลา / ทีมข่าวภาคตะวันตก

error: Content is protected !!