ข่าวใหม่อัพเดท » มทบ.32 จัดพิธีเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2567

มทบ.32 จัดพิธีเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2567

15 พฤษภาคม 2024
0

มทบ.32 จัดพิธีเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2567

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 67 เวลา 08.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานใน พิธีต้อนรับ และเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 ณ สนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อเป็นการประสานจิตใจและทำความผูกพันระหว่างทหารใหม่และทหารเก่า รวมทั้งให้ทหารใหม่ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บังคับบัญชา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มียอดทหารกองประจำการร่วมพิธีฯ จำนวน 299 นาย

โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบธงประจำหน่วยฝึก พร้อมแนะนำผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ให้น้องทหารใหม่ได้รู้จัก สร้างความอบอุ่นใจ ความคุ้นเคย ลดความกังวลใจเมื่อเข้ามาอยู่ในประจำการ และเพื่อในโอกาสหลังการฝึกครบกำหนดแล้วทหารใหม่จะได้ทำหน้าที่และช่วยเหลืองานของกองทัพบกและหน่วยตามขีดความสามารถ ทั้งนี้มีคณะนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนลูกจ้าง พนักงานราชการ ของหน่วยร่วมพิธี การรับราชการทหารถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอันสำคัญของชายไทยทุกคน ขอให้ภาคภูมิใจในเกียรติยศนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้ตระหนักถึงความเสียสละในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ การปรับสภาพชีวิตจากพลเรือน มาเป็นทหารนั้นขอให้มีความอดทนและปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อตนเองโดยเมื่อผ่านพ้นห้วงการฝึกไปแล้วก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นทหาร
ในที่สุด

ในเวลาต่อมาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกณรงค์ฤทธิ์ สนองคุณ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้ทหารใหม่ได้แสดงตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา อันจะเป็นการช่วยจรรโลงจิตใจให้มีความอ่อนโยนส่งผลให้เกิดสติ มีปัญญา และคุณธรรม

กองทัพบก #น้องคนสุดท้องของกองทัพบก #ทหารใหม่มทบ32 #เปิดการฝึกทหารใหม่2667


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!