ข่าวใหม่อัพเดท » จากสิ้นหวัง สู่ วินาทีแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่

จากสิ้นหวัง สู่ วินาทีแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่

15 พฤษภาคม 2024
0

แม่ทัพภาคที่ 3 ส่งมอบบ้านให้ผู้ประสบอัคคีภัย เมืองพิษณุโลก เติมเต็มคุณภาพชีวิต สร้างสังคม “มีสุข ช่วยเหลือเกื้อกูล”

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เป็นประธานพิธี ส่งมอบบ้านและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอัคคีภัย นางปราณี โพธิ์พะยอม ณ บ้านเลขที่ 294 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นประชาชนที่มีที่พักอาศัยรอบค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ประสบเหตุเพลิงไหม้ เมื่อกลางดึกวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 23.30 น. ที่ผ่านมา โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจาก เทศบาลตำบลบ้านคลอง จำนวน 49,500 บาท , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40,000 บาท และกำลังพลชุดช่างจิตอาสาจากกองทัพภาคที่ 3 ในการดำเนินการการก่อสร้างตลอดจนสำเร็จลุล่วง

โดย เทศบาลตำบลบ้านคลอง จะดำเนินการส่งมอบบ้านให้กับ นางปราณี โพธิ์พะยอม
บ้านเลขที่ 294 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้ขอรับการสนับสนุนกำลังจาก กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ในการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อย แล้ว

สังคมจะน่าอยู่ และเข้มแข็ง เป็นความมั่นคงของชุมชน เมื่อเรามีความรัก ความเมตตา ช่วยเหลือดูแล เพื่อนมนุษย์ร่วมกัน บ้านหลังน้อยที่สร้างขึ้นมาด้วยสารตั้งต้นคือความรัก หล่อหลอมขึ้นมาด้วยความสามัคคี ดูแลกันด้วยหัวใจ จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัย สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!