ข่าวใหม่อัพเดท » กตต.น่าน พร้อมรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดใหม่ 200 คน เปิดรับสมัคร 20-24 พ.ค.67 ประกาศผล 2 ก.ค.67

กตต.น่าน พร้อมรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดใหม่ 200 คน เปิดรับสมัคร 20-24 พ.ค.67 ประกาศผล 2 ก.ค.67

15 พฤษภาคม 2024
0

น่าน – กกต.น่าน กำหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ทั้ง 3 ระดับ อำเภอ จังหวัด และประเทศ อำเภอ 9 มิ.ย. จังหวัด 16 มิ.ย. ประเทศ 26 มิ.ย. ส่วนวันเปิดรับสมัคร 20-24 พ.ค.นี้ ผู้ประสงค์จะลงสมัครชิงเก้าอี้ ส.ว. สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ

14 พ.ค.67 ณ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางสาวกานต์ธิดา เย็นใจมา รองผู้อำนวยการฯเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการ เมือง สำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน จัดประชุมเผยแพร่ให้ความรู้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 เกี่ยวกับการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แก่ผู้สนใจหรือผู้มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา ประประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ในเรื่องของ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การรับสมัครและวิธีการเลือก สมาชิกวุฒิสภา การไปติดต่อขอรับใบสมัคร (สว.2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3) และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือ ทำงาน ในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) ด้วยตนเอง จากนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น วิธีการแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือก สว.และฐานความผิดการเลือก สว.การตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และวิธีการลาออกจากสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่ต้องเดินทางไปลาออกที่พรรคการเมือง ของผู้สมัคร สว.


เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมสมัครเป็น สมาชิกวุฒิสภา ของจังหวัดน่าน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา และประประชาชนทั่วไป กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม

นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้ประสาน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน การประชาสัมพันธ์ แจ้งให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบกำหนดการ รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดใหม่ 200 คน เปิดรับสมัคร 20-24 พ.ค.67 ประกาศผล 2 ก.ค.67 โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค. 2567 ระหว่างเวลา 08.30- 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

  • วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิ.ย. 2567
  • วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิ.ย. 2567
  • วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิ.ย. 2567

ประกาศผลเลือกตั้ง สว.วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 จะได้เห็นโฉมหน้า สว.เลือกกันเองตามกลุ่มอาชีพ 200 คน สำหรับ สว. ชุดใหม่ 200 คน จะเข้าทำหน้าที่แทน สว. ชุดเฉพาะกาล 250 คนที่หมดวาระลงตั้งแต่ 10 พ.ค.2567 เพราะดำรงตำแหน่งครบ 5 ปี หลังจากมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เมื่อ 11 พฤษภาคม 2562


จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร Nation TV-NAN

error: Content is protected !!