ข่าวใหม่อัพเดท » “พาณิชย์ลำพูน สวมบท เซลล์แมนจังหวัด” ลุยสวนลิ้นจี่พะเยา เชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่พะเยา ปริมาณ 150,000 กิโลกรัม

“พาณิชย์ลำพูน สวมบท เซลล์แมนจังหวัด” ลุยสวนลิ้นจี่พะเยา เชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่พะเยา ปริมาณ 150,000 กิโลกรัม

4 พฤษภาคม 2024
0

“พาณิชย์ลำพูน สวมบท : เซลล์แมนจังหวัด” ลุยสวนลิ้นจี่พะเยา เชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่พะเยา ปริมาณ 150,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 3,000,000 บาท เพื่อสู่แปรรูปจังหวัดลำพูน

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดพิธีลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงตลาดลิ้นจี่เพื่อแปรรูป ณ แปลงเรียนรู้แปลงใหญ่ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ภายใต้ กิจกรรมเชื่อมโยงผลผลิตลิ้นจี่เพื่อการแปรรูปสู่ผู้ประกอบการค้าจังหวัดลำพูน โดยมี ผู้แทนนายอำเภอแม่ใจ ผู้แทนเกษตรจังหวัดพะเยา ผู้แทนเกษตรอำเภอแม่ใจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน/พะเยา และเกษตรกร ร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งผลการเจรจาได้ตกลงซื้อขายลิ้นจี่พะเยา (ตกเกรด) ปริมาณ 150,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 3,000,000 บาท ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่จังหวัดลำพูน จำนวน 2 สัญญา ดังนี้

  1. กลุ่มวิสาหกิจสามัคคีลิ้นจี่ห้วยเคียน จังหวัดพะเยา กับ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ปริมาณจำนวน 50 ตัน
  2. กลุ่มวิสาหกิจสามัคคีลิ้นจี่ห้วยเคียน จังหวัดพะเยา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูนฟูดส์ จังหวัดลำพูน ปริมาณจำนวน 100 ตัน

ทั้งนี้ การส่งมอบผลผลิตลิ้นจี่จังหวัดพะเยา จะเริ่มดำเนินการ ส่งมอบให้ผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!