ข่าวใหม่อัพเดท » แบงก์ชาติอีสาน แถลงข่าวเศรษฐกิจอีสานสัญจร

แบงก์ชาติอีสาน แถลงข่าวเศรษฐกิจอีสานสัญจร

4 พฤษภาคม 2024
0

แบงก์ชาติอีสาน แถลงข่าวเศรษฐกิจอีสานสัญจร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดนครราชสีมา ธนาคารแห่งประเทศ ไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ธปท.สภอ.) จัดงานแถลงข่าวเศรษฐกิจภาคอีสาน ประจำไตรมาส 1 ปี2567 โดยดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศ ไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ธปท.สภอ.) พร้อมด้วยนางรวิวรรณ์ ศิริเกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการ(ธปท.สภอ.), นายวิศลย์ ปรีชา รองผู้อำนวยการ(ธปท.สภอ.), นางชุติมา ไชยบุตร ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการนครราชสีมาและสื่อมวลชนหลายจังหวัดในภาคอีสานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เป็นการแถลงข่าวสัญจรครั้งแรก สาระสำคัญหลายประเด็น เช่น 1) จับชีพจรเศรษฐกิจการเงินในพื้นที่ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน, 2)สร้างองค์ความรู้วิชาการเพื่อตอบโจทย์ในพื้นที่, 3) ผลักดันนโยบาย ธปท. ให้กับพื้นที่, 4) เป็นตัวกลางความร่วมมือกับทุกภาคส่วน, 5) สนับสนุนให้คนอีสานมีความรู้ทางด้านการเงินและเท่าทันภัยการเงิน

โครงสร้างเศรษฐกิจภาคอีสาน 1) ภาคเกษตรเป็นเส้นเลือดหลักของคนอีสาน มีแรงงานในภาคนี้ถึงร้อยละ 53 ของผู้มีงานทำในภาคอีสาน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีแรงงานเพียงร้อยละ7, 2) ภาคเกษตรส่วนใหญ่พึ่งฟ้าพึ่งฝน และความสามารถในการทำเกษตรลดลง, 3) รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในภาคครัวเรือน นำไปสู่ปัญหาหนี้


กันตินันท์ เรืองประโคน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครราชสีมา

error: Content is protected !!