ข่าวใหม่อัพเดท » ผบ.ทบ.เยือนเพนตากอน หารือแลกเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกศึกษา สานต่อความร่วมมือ ด้านความมั่นคง

ผบ.ทบ.เยือนเพนตากอน หารือแลกเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกศึกษา สานต่อความร่วมมือ ด้านความมั่นคง

25 เมษายน 2024
0

ผบ.ทบ. เยือนเพนตากอน หารือแลกเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกศึกษา สานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคง

กองทัพบกเดินหน้านโยบายสานสัมพันธ์กับมิตรประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ การฝึกร่วม การแลกเปลี่ยนการศึกษา การจัดประชุม การต้อนรับ และการเดินทางเยือนระหว่างมิตรประเทศ ล่าสุด พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา ตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐฯ ระหว่าง ๑๗ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ โดยในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปยังอาคารเพนตากอน (The Pentagon) รัฐเวอร์จิเนีย

ซึ่งเป็นที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อหารือข้อราชการกับ พลเอก แรนดี้ เอ จอร์จ (General Randy A. George) ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐฯ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้ชื่นชมการพัฒนาของกองทัพสหรัฐฯ ตามนโยบาย Building the Army 2030 และชื่นชมการฝึกร่วม/ผสม ภายใต้รหัส Cobra Gold 2024 และ Hanuman Guardian 2024 ที่สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Operation Pathways เพิ่มพูนขีดความสามารถกำลังพล พัฒนาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางทหารและไซเบอร์

ที่ผ่านมา กองทัพบกไทย-สหรัฐฯ มีความร่วมมือด้านการฝึกศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกร่วม / ผสม ภายใต้รหัสต่างๆ อาทิ Lightning Forge, Balance Torch, Vector Balance Torch และJoint Combined Exercise Training (JCET) ซึ่งเปิดโอกาสให้กำลังพลของทั้งสองกองทัพได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความชำนาญ และเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งการการหารือภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง (Significant Security Cooperation Initiative – SSCI) อีกทั้งกองทัพบกไทยได้เตรียมการส่งหน่วยขนาดกองร้อยเข้าร่วมการฝึก Joint Pacific Multi-National Readiness Training Center
(JPMRC ) ในครั้งต่อไป นอกจากนี้ได้มีการหารือพิจารณาการเพิ่มที่นั่งให้กับนักเรียนนายร้อยในการสอบคัดเลือกไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายร้อย West Point อีกด้วย

ทั้งนี้ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนานกว่า ๑๙๑ ปี กองทัพบกไทย-สหรัฐฯ มีกรอบความร่วมมือผ่านกลไกการประชุมหลายระดับที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองกองทัพ การเดินทางเยือนสหรัฐฯ ของผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้ จะนำไปสู่การสานต่องานด้านความมั่นคง และการพัฒนากำลังพลผ่านการฝึกศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาความมั่นคงในภูมิภาคอย่างยั่งยืนศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก

error: Content is protected !!