ข่าวใหม่อัพเดท » ศอ.ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน เทศกาลสงกรานต์ 2567 (11 – 17 เม.ย.2567)

ศอ.ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน เทศกาลสงกรานต์ 2567 (11 – 17 เม.ย.2567)

15 เมษายน 2024
0

น่าน – ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน เทศกาลสงกรานต์ 2567 (11 – 17 เม.ย.2567) สถิติวันที่ 11-13 เม.ย.67 เกิดอุบัติเหตุ 26 ครั้ง – ผู้บาดเจ็บ 28 คน (ชาย 22 หญิง 6) ผู้เสียชีวิต 1 ราย (หญิง 1)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดน่าน เพื่อสรุปผลสถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 11 เมษายน 2567 นำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนมาวิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสนง.ปภ.จังหวัด/เลขานุการศูนย์ฯ สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้ที่ประชุมเพื่อทราบ/พิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป พร้อมรับทราบผลการดำเนินการ/ปัญหาอุปสรรค ของศูนย์ฯอำเภอ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน เทศกาลสงกรานต์ 2567 (11 – 17 เม.ย.2567) ข้อมูลประจำวันที่ 11 -13 เม.ย.67 เกิดอุบัติเหตุ 26 ครั้ง – ผู้บาดเจ็บ 28 คน (ชาย 22 หญิง 6) ผู้เสียชีวิต 1 ราย (หญิง 1)พื้นที่อำเภอปัว จ.น่าน ผู้ขับขี่เป็นชายทัศวิสัยไม่ดี,ไม่สวมหมวกกันน็อค หญิงเป็นผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์ เสียหลักพลิกคว่ำเองไม่สรวมหมวกกันน็อคในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อ.สองแคว 4 ครั้ง, อ.นาน้อย 1 ครั้ง, อ.นาหมื่น 1 ครั้ง, อ. เมืองน่าน 4 ครั้ง, อ.เวียงสา 2 ครั้ง, อ.แม่จริม 2 ครั้ง, อ.ท่าวังผา 2 ครั้ง, อ.บ่อเกลือ 3 ครั้ง, อ.ปัว 1 ครั้ง, บาดเจ็บ 1 เสียชีวิต เป็นหญิง 1 คน, อ.สันติสุข 1 ครั้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ 2 ครั้ง, อ.เชียงกลาง 3 ครั้ง

สาเหตุการเกิดอุเหตุ ดื่มแล้วขับ 11 ราย, ขับรถเร็วเกินกำหนด 9 ราย, ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร 1 ราย, ตัดหน้ากระชั้นชิด 3 ราย, สภาพถนน 4 ราย, มีสิ่งกีดขวางบนถนน 1 ราย, ทัศนวิสัยไม่ดี 8 ราย

ประเภทยานพาหนะ จักรยานยนต์ 13 ราย อื่น ๆ 1 ราย รวม 4 ราย รถปิกอัพ/กระบะ 4 ครั้ง รถเก๋ง 1 ครั้ง รวมยานพาหนะ 26 ราย ผู้ขับขี่ 20 คน ผู้โดยสาร 7 คน คนเดินถนน 2 คน รวม 29 คน ผู้บาดเจ็บ 28 คน (ชาย 22 หญิง 6) ผู้เสียชีวิต 1 ราย (หญิง 1) เป็นคนในพื้นที่ ในตำบล 21 คน คนนอกตำบล 7 คน คนนอกจังหวัด 1 คน ช่วงอายุ 15 – 19 ปี 6 คน 20-29 ปี 4คน 30-39 ปี 7 คน 40-49 ปี 8 คน 50-59 ปี 2 คน 70 ปีขึ้นไป 2 คน รวม 29 คน ช่วงระยะเวลา 00.01-03.00 น. 7 ราย 06.01 -09.00น. 2 น ราย 09.01-12.00น. 2 ราย 12.01 – 15.00 น.4 ราย 15.01-18.00 น. 4 ราย 15.01-18.00 น.4 ราย 18.01-21.00 น.7 ราย รวม 16 ครั้ง 26 ราย

ทางด้าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด พร้อมด้วย นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้ไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสที่เป็นอุบัติเหตุที่มีมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงนี้ เพราะมีการสัญจรไปมาจำนวนมาก มีการดื่มสุราที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งโรงพยาบาลน่านมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ และทำการรักษาพยาบาล โดยมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการทำงานในช่วงนี้ การสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ล่วงหน้า รวมถึงการเตรียมระบบทางการแพทย์ต่างๆ ไว้รองรับ ในโอกาสนี้ได้มอบผลไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วย

จากนั้นได้เดินทางไปที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน ได้ไปตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ซึ่งแม้เป็นวันหยุด ของช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่ยังมีประชาชนบางส่วนยังคงเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา โดยมีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน การเพิ่มรอบการเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการ การเข้มงวดในการให้บริการของบริษัทเดินรถ การตรวจเช็คความพร้อมของสภาพรถและพนักงานขับรถ ตลอดจนการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถ เพื่อเป็นการป้องกันให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายอื่นๆ ขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้แสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวน่าน โดยขอให้ระมัดระวังตนเองจากอุบัติเหตุทุกประเภท ขอให้มีสติในการขับขี่ยานพาหนะ เมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว และใส่หมวกกันน็อคหรือคาดเข็มขัดตลอดการเดินทาง รวมทั้งปฏิบัติตามกฏจราจรด้วย


จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร Nation TV-NAN
นที มีเดชรายงาน

error: Content is protected !!