ข่าวใหม่อัพเดท » ศอ.จอส.พระราชทานมทบ. 37 ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ 11 – 17 เม.ย. 67

ศอ.จอส.พระราชทานมทบ. 37 ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ 11 – 17 เม.ย. 67

15 เมษายน 2024
0

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 และศูนย์บรรเทาสาธารณมณฑลทหารบกที่ 37 ตั้งจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ 11 – 17 เม.ย. 67 และลงพื้นที่ให้บริการประชาชน แจกน้ำดื่ม ลูกอม หน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 และศูนย์บรรเทาสาธารณมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยเสนารักษ์เดินเท้าจาก โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา ตั้งแต่ 11 – 17 เมษายน 2567 ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย

ทั้งนี้ ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเสนารักษ์เดินเท้าจาก รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ออกให้บริการประชาชนในจุดสำคัญต่าง ๆ ดำเนินการแจกน้ำดื่ม, ลูกอม และผ้าเย็น ซึ่งในวันนี้ได้ออกปฏิบัติในบริเวณ 2 พื้นที่ ได้แก่

  • จุดที่ 1 บริเวณ แยกแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย
  • จุดที่ 2 บริเวณ ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย

นอกจากนี้ พลตรี บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก ไพศาล อุปพรรณ์ หัวหน้ากองข่าวมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการจัดกำลังพล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37, กำลังพลศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดตั้งจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ร่วมกับ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนา และร่วมแจก ผ้าเย็น, ลูกอม และเครื่องดื่ม ให้กับผู้มาใช้บริการ และยานพาหนะที่สัญจรผ่าน เพื่อเป็นการร่วมมือ ดูแล ใส่ใจ ให้พี่น้องประชาชนขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ชื่นบาน เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!