ข่าวใหม่อัพเดท » เริ่มแล้ว งานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567

เริ่มแล้ว งานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567

15 เมษายน 2024
0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นั่งสามล้อเปิดงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ร่วมฉลองประเพณีสงกรานต์ที่ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ภริยา ได้นั่งรถสามล้อร่วมขบวนเปิดเทศกาลสง กรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองประเพณีสงกรานต์ที่ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี มหาสงกรานต์เชียงใหม่ให้ทุกคนร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกภูมิปัญญาของไทย โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเปิด

ภายในงานภาคเครือข่ายต่างๆ จากสภาวัฒนธรรมได้ร่วมเดินขบวน 19 ขบวนเปิดเทศกาลสงกรานต์ล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่บริเวณงานพิธีเปิด ณ เวทีหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา การฟ้อนต้อนรับ จากคณะช่างฟ้อน จำนวน 400 คน นอกจากนี้ยังมีลานกาดหมั้ว การจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตวิถีชีวิตภูมิปัญญา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การสาธิตการละเล่นบ่าเก่าล้านนา สาธิตอาหารมงคลปีใหม่เมืองล้านนาบริเวณข่วงตุงล้านนา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะได้เดินทางเข้าไปในบริเวณข่วงตุงล้านนา ร่วมกิจกรรมขนทรายก่อเจดีย์ทรายร่วมปักตุงเจดีย์ทรายสุดส้าว ร่วมสรงน้ำพระ ขอพรปีใหม่ พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการ การสาธิตวิถีชีวิตภูมิปัญญา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ทั้งนี้ประชาขนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 -20.00 น.


นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!