ข่าวใหม่อัพเดท » ทัพนักวิจัย สวทช. พร้อมแสดงนวัตกรรม BCG พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 “NAC2024”

ทัพนักวิจัย สวทช. พร้อมแสดงนวัตกรรม BCG พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 “NAC2024”

2 เมษายน 2024
0

ทัพนักวิจัย สวทช. พร้อมแสดงนวัตกรรม BCG พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 “NAC2024”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมวิชาการประจำปี (สวทช.) ครั้งที่ 19 (19th NSTDA Annual Conference : NAC2024) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการจัดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. หรือ NAC2024 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างงานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation” เพื่อตอบเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ได้กำหนดไว้ใน 4 มิติ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม-เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ-เพิ่มการพึ่งพาตนเอง-สร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทยสู่ความยั่งยืน

โดยการจัดงาน NAC2024 จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่พร้อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความก้าว หน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ผ่านการจัดสัมมนา 48 หัวข้อ,การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม 57 ผลงาน และกิจกรรม Open House ที่ สวทช. พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน และ NAC Market ตลาดสินค้านวัตกรรมและสินค้าชุมชนมากมายมาจำหน่ายในราคาพิเศษ

“และในวันที่ 29 มี.ค.2567 (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการ สามารถติดตามรับชมการถ่ายสดผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย NBT 2HD ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป”

การจัดงาน NAC2024 มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานอย่างคึกคัก ทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยของ (สวทช.) รวมทั้งเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ CBAM: การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของไทย มุ่งสู่โอกาสทางธุรกิจ,AI Thailand ก้าวไปไกลถึงไหนแล้ว,การแพทย์จีโนมิกส์เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย,เปิดโลกการทดลองวิทยาศาสตร์บนสถานีอวกาศนานาชาติ,วัคซีน ASF สายพันธุ์ไทย : ความหวังของอนาคตสุกรไทย เป็นต้น

ผู้ที่สนใจร่วมงานการประชุมวิชาการประจำปี (สวทช.) ครั้งที่ 19 หรือ งาน NAC2024 สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac หรือสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 2564 8000


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน

error: Content is protected !!