ข่าวใหม่อัพเดท » ประธานรัฐสภา และคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เดินทางกลับประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภาแห่งชาติ

ประธานรัฐสภา และคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เดินทางกลับประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภาแห่งชาติ

25 มีนาคม 2024
0

ประธานรัฐสภา และคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เดินทางกลับประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภาแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 15.20 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เดินทางกลับประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภาแห่งชาติ โดย นายวง โสท (H.E.Mr. Vong Sauth) รองประธานสภาแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะผู้แทนสภาแห่งชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าร่วมพิธีอำลา

ในการนี้ ประธานรัฐสภา ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายกัมพูชาที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และชื่นชมประเทศกัมพูชาที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรุดหน้า พร้อมทั้งเรียนเชิญคณะผู้แทนสภาแห่งชาติกัมพูชาเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการประเทศ ภายใต้กรอบนิติบัญญัติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

#วันมูหะมัดนอร์มะทา#ประธานสภา#สำนักประชาสัมพันธ์#สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร#รัฐสภา#ประชาธิปไตย#parliament#democracy#กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย#กลุ่มงานสื่อมวลชน#กลุ่มงานสารนิเทศ#กลุ่มงานพิธีการ#กลุ่มงานผลิตเอกสาร#กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์


กลุ่มงานพิธีการทูต สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

error: Content is protected !!