ข่าวใหม่อัพเดท » ประธานรัฐสภา หารือข้อราชการกับ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา

ประธานรัฐสภา หารือข้อราชการกับ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา

25 มีนาคม 2024
0

ประธานรัฐสภา หารือข้อราชการกับ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ วิมานสันติภาพ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา พร้อมด้วย พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – กัมพูชา นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – กัมพูชา นายสุวัฒน์ จิราพันธ์ และนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันท์ สมาชิกวุฒิสภา นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และนายดำรง พุฒตาล ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา (กิตติมศักดิ์) หารือข้อราชการกับสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุน มาแนต (Samdech Moha Borvor Thipadei HUN MANET) นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้หารือเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆ รวมถึงการร่วมมือแก้ไขประเด็นปัญหาที่เผชิญร่วมกัน อาทิ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ประธานรัฐสภา ได้กล่าวชื่นชมการบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพของราชอาณาจักรกัมพูชา

#วันมูหะมัดนอร์มะทา#ประธานสภา#สำนักประชาสัมพันธ์#สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร#รัฐสภา#ประชาธิปไตย#parliament#democracy#กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย#กลุ่มงานสื่อมวลชน#กลุ่มงานสารนิเทศ#กลุ่มงานพิธีการ#กลุ่มงานผลิตเอกสาร#กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์


กลุ่มงานพิธีการทูต สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

error: Content is protected !!