ข่าวใหม่อัพเดท » รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำคณะเตรียมเข้าร่วมงานประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด CND สมัยที่ 67 ณ กรุงเวียนนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำคณะเตรียมเข้าร่วมงานประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด CND สมัยที่ 67 ณ กรุงเวียนนา

14 มีนาคม 2024
0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำคณะเตรียมเข้าร่วมงานประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด CND สมัยที่ 67 ณ กรุงเวียนนา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพาคณะผู้แทนไทย โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส., นายธนากร คัยนันท์ ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, นาย อภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5, นาง สาวศรีตระกูล เวลาดี ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เข้าร่วม เพื่อเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotics Drug: CND) สมัยที่ 67 ที่จัดขึ้นในห้วงเดือนมีนาคม 2567 นี้ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูง (High-Level Segment) ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ หลังจากเดินทางถึงกรุงเวียนนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าพบ ดร.จัสติส เท็ตเทย์ (Dr.Justice Tettey) หัวหน้าฝ่ายบริหารการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการและยาเสพติด ของ UNODC เพื่อหารือข้อราชการและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการและการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory and Scientific Services: LSS) อันทันสมัยของสำนักงานใหญ่ UNODC ประจำกรุงเวียนนา

โดยห้องปฏิบัติการฯ LSS ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1954 มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าและวิจัยฝิ่น กัญชา และสารอื่นๆ ภายใต้การควบคุมระหว่างประเทศ ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการฯ ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานระดับสากลและแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด รวมถึงช่วยพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ของประเทศสมาชิก และส่งเสริมการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาเพื่อการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและในปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของงานด้านการวิเคราะห์และตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่ช่วยทำให้สามารถระบุชนิดยาเสพติดได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเห็นพ้องว่ามีส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามและสืบสวนสอบสวนในคดียาเสพติด รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่ได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลไทยภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วน เน้นย้ำการทำงานร่วมกับประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งไทยยึดหลักการ “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” เพื่อสนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กลับเข้าสู่สังคมและพัฒนาความสามารถให้เข้าสู่ภาคแรงงาน ส่วนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดคือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมสูงสุด
พร้อมดำเนินการเจรจาทางการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เพื่อควบคุมการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย และดึงประชาชนออกจากวงจรการค้ายาเสพติดอย่างถาวร

ในช่วงท้าย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอบคุณ ดร.จัสติส เท็ตเทย์ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือกของไทย โดยตอบรับร่วมเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในกิจกรรมคู่ขนานของประเทศไทย หัวข้อ “ครบรอบ 10 ปี แนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” (10 Years of the United Nations Guiding Principle (UNGPs) on Alternative Development: Past, Present and Future) ซึ่งมีกำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 14.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)และได้เดินทางตรวจความเรียบร้อยนิทรรศการของไทย “การพัฒนาทางเลือกของประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: จากพื้นถิ่นสู่สากล ช่วยพื้นที่สูง ช่วยประเทศ ช่วยโลก” (Thailand’s Alternative Development towards Sustainable Development Goals: From Local to Global. Help the Highlands, Help the Country, Help the World) ที่จะเข้าร่วมจัดแสดงตลอดการประชุม CND ครั้งที่ 67 ซึ่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิ คุณของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยต่อพัฒนาการการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน

error: Content is protected !!