ข่าวใหม่อัพเดท » นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด และเยี่ยมชมงานสัมมนาวิชาการ RTAF Symposium 2024

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด และเยี่ยมชมงานสัมมนาวิชาการ RTAF Symposium 2024

3 มีนาคม 2024
0

การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญในแผนงาน RTAF Symposium 2024 สู่กองทัพอากาศที่เหนือชั้น (Important speeches in RTAF Symposium 2024 Roadmap to Unbeatable Air Force)

กองทัพอากาศได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานขึ้นกล่าวเปิด และเยี่ยมชมงานสัมมนาวิชาการ RTAF Symposium 2024 อีกทั้งได้เชิญ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทกรรมาธิการการทหารกับการพัฒนากองทัพ โดยได้รวบรวมใจความสำคัญ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนากองทัพอากาศ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนได้จากทั้ง 3 ท่าน สรุปได้ตามภาพแสดง กองทัพอากาศขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นส่วนสำคัญในงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้

#Symposium#UnbeatableAirForce#กองทัพอากาศ


กองทัพอากาศ

error: Content is protected !!