ข่าวใหม่อัพเดท » สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี มอบวุฒิบัตร และอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี มอบวุฒิบัตร และอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

3 มีนาคม 2024
0

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี มอบวุฒิบัตร และอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 Gig Worker สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน

วันนี้ (1 มี.ค.67) ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี เทศบาลตำบลบางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ปิด อบรม และมอบวุฒิบัตร และอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 Gig Worker โดยนางศรีวรรณ ประเสริฐทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี กล่าวรายงานว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 ให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานนอกระบบ ผู้รับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงแรงงานที่เดินทางกลับเนื่องจากผลกระทบเหตุการณ์สู้รบ ณ ประเทศอิสราเอล

ซึ่งการฝึกอบรมตามโครงการนี้ภายหลังจากจบการฝึกอบรม ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับอุปกรณ์สำหรับประกอบอาชีพซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยสถาบันฯ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีจำนวน 3 รุ่น ดังนี้ / รุ่นที่ 1 หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า / รุ่นที่ 2 หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น และ รุ่นที่ 3 หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น รวมทั้ง 3 รุ่น 67 ราย


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

error: Content is protected !!