ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

28 กุมภาพันธ์ 2024
0

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจบ้านพักข้าราชการกองกองทัพเรือในพื้นที่กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อ 26 ก.พ.67 ที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับความเป็นอยู่ของทหารชั้นผู้น้อย ด้วยการปรับปรุงที่พักอาศัยให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย โดยจะออกแบบ และสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารพักอาศัยให้กับเหล่าทัพโดยเน้นให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และตอบสนองต่อการใช้ชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งในส่วนของกองทัพเรือจะดำเนินการที่กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ เป็นลำดับแรก จากนั้นจะดำเนินการปรับปรุง ในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการ เป็นลำดับต่อไป

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางมาตรวจบ้านพักข้าราชการ กองทัพเรือในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอขอรับการสนับสนุนการดำเนินการจากรัฐบาล ต่อไป ทั้งนี้ บ้านพักข้าราชการในพื้นที่ดังกล่าว มีอายุมากว่า 50 ปี บางส่วนมีสภาพชำรุดไม่เหมาะกับการพักอาศัย

นอกจากนี้ ยังมีความต้องการที่พักเพิ่มเติมให้กับกำลังพลจากหลายหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ อีกมากว่า 160 ยูนิต ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบนโยบายเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของกำลังพลกองทัพเรือ โดยได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ดำเนินการปรับปรุงบ้านพักและสวัสดิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีแก่กำลังพล ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล


กองทัพเรือ

error: Content is protected !!