ข่าวใหม่อัพเดท » รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการฝึก Balance Torch 2024 การฝึกผสม กองทัพบกไทย – กองทัพบกสหรัฐ ครั้งที่ 4 ปี 2024

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการฝึก Balance Torch 2024 การฝึกผสม กองทัพบกไทย – กองทัพบกสหรัฐ ครั้งที่ 4 ปี 2024

22 กุมภาพันธ์ 2024
0

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการฝึก Balance Torch 2024 การฝึกผสม กองทัพบกไทย – กองทัพบกสหรัฐ ครั้งที่ 4 ปี 2024

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.00 น. พลตรีวรเดช เดชรักษา รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม กองทัพบกไทย – กองทัพบกสหรัฐ รหัส Balance Torch 24 – 4 เพื่อพัฒนาความเข้าใจต่อแนวทางการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการพิเศษระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐ เพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทย และกองทัพบกสหรัฐ

สำหรับการฝึกผสม กองทัพบกไทย – กองทัพบกสหรัฐ รหัส Balance Torch 24 – 4 ครั้งนี้ มีห้วงระยะเวลาในการฝึก ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 4 มีนาคม 2567 การฝึกประกอบด้วย การฝึกตามหน้าที่ การปฏิบัติการพิเศษ การฝึกการแม่นปืน ยุทธวิธีทางทหารขนาดเล็ก การแทรกซึมทางยุทธวิธีทางน้ำทางบก และทางอากาศ ตลอดจนการฝึกกระโดดร่มมิตรภาพ โดยมีกำลังพลกองทัพบกไทย จำนวน 4 ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ, ชุดปฏิบัติการกองร้อยฝึกรบพิเศษ 4, กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล 5 และกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล 15 จำนวน 48 นาย และกำลังพลกองทัพบกสหรัฐ จากชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 1326 กองร้อยรบพิเศษบราโว่ กองพันรบพิเศษที่ 3 กรมรบพิเศษพลร่มที่ 1 สหรัฐอเมริกา จำนวน 12 นายเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้พร้อมกันนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกด้วย


กองทัพบก

error: Content is protected !!